32 Niedziela Zwykła
12.11.2017 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Przez cały listopad nabożeństwa wypominkowe będą w dni powszednie o godz. 10.30 i 17.30 w niedzielę listopada o godz. 17.30. Kartki z wypisanymi imiona zmarłych można składać przez cały miesiąc.

2. Ofiary złożone na tacę w dniu dzisiejszym są przeznaczone na budownictwo sakralne. Bóg zapłać.

3. W środę 15 listopada 2017 o godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza św. poprzedzająca spotkanie organizowane przez Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego i Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarnośc" promujące książkę pani Zenobii Kitówny "Nasz jest ten dzień" - Nauczyciele Regionu Środkowo-Wschodniego wobec komunizmu w latach 1980-1989.

4. W czwartek 16 listopada o godz. 11.00 Msza św. zbiorowa w intencji próśb i podziękowań kierowanych do Boga za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. W czasie Mszy św., w ramach modlitwy powszechnej będą odczytywane kartki z intencjami, które prosimy składać w zakrystii kościoła.

5. Obok ołtarza głównego zostały umieszczone makiety kościoła przedstawiające naszą w świątynię w różnych okresach budowy i rozbudowy od 1396 r. aż po czasy współczesne. Makiety kościoła zostały wykonane w ramach projektu: "Cyfrowa historia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie", współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6. W minionym tygodniu złożono 7 ofiary na łączną kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów renowacji ambony. Bóg zapłać za okazaną pomoc. Msza św. w intencji ofiarodawców w środę o godz. 7.30.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 13.15 będzie odprawiona Msza św. w ramach Zaduszek Kresowych oraz za Orlęta Lwowskie - poległych w obronie Lwowa.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodnika: Niedziela, Gość Niedzielny i naszego Biuletynu.

Sakramenty

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia