24 Niedziela Zwykła
17.09.2017 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym, 17 września, przypada kolejna rocznica napaści sowieckiej Rosji na Polskę w 1939 roku. Jest to jednocześnie Dzień Sybiraka. Tego dnia w całej Polsce wspominane są losy zesłanych na Syberię. Dołóżmy starań, aby dramatyczne wydarzenia z tego okresu przetrwały w pamięci i świadomości kolejnych pokoleń. W naszej świątyni Msza św. w intencji Ojczyzny, ofiar II wojny światowej, Sybiraków i Kresowian 17 września o godz. 12.00.

2. Ofiary złożone do puszki przeznaczone są na Fundusz Ewangelizacji w Środkach Społecznego Przekazu. Bóg zapłać za okazaną pomoc.

3. W przyszłą niedzielę o godz. 9.30 msza św. w intencji zmarłych i żyjących więźniów łagrów NKWD oraz ich rodzin, członków Środowiska Borowiczan - Sybiraków z okazji 73. rocznicy deportacji żołnierzy polskiego państwa podziemnego do łagrów NKWD oraz
25 rocznicy powołania Środowiska Borowiczan

4. Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie duchowe i materialne dla naszej świątyni. W ostatnim tygodniu złożono 3 ofiary na łączną kwotę 700,00 zł. Powoli dobiegają do końca prace przy koszu ambony. Msza święta za ofiarodawców w środę o godzinie 7.30.

5. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła są tygodniki: „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 5,00 zł za egzemplarz oraz nasz „Biuletyn Rektoralny”.

Sakramenty

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia