Plany inwestycyjne na rok 2017r. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie prac:

- do Urzędu Miasta Lublin - Miejskiego Konserwatora Zabytków - prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie - przyznano dotację. Została złożona prośba o aneks do podpisanej umowy dotacji.

- do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Program Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona zabytków: Zadanie: Renowacja ambony i ławek (1903-1910) - końcowy etapprac konserwatorskich przy wyposażeniu kościoła (1412-1426) - wotum Władysława Jagiełły - wniosek rozpatrzono negatywnie..

- do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Program Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona zabytków: Zadanie: Lublin, kościół Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (XV w.): wykonanie izolacji krypty B w nawie bocznej - przyznano dotacje. Prace zgodnie z harmonogramem.

- do Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego: Program Kultura Cyfrowa, Zadanie; Cyfrowa historia Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie - etap II - przyznano dotację.

- do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie: Konserwacja techniczna ambony - wniosek rozpatrzono negatywnie.

- do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim Koncerty Patriotyczne w dniach 03.05.2017 r. i 25.11.2017 r. - przyznano dotację

- do Urzędu Miasta Lublin; Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim. Koncerty patriotyczne w dniach: 03.05.2017 r i 25.11.2017 r. - przyznano dotację.

- do Urzędu Miasta Lublin; Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim. Koncerty w dniach: 26.03.2017 r.; 02.04.2017 r.; 23.04.2017 r.; 21.05.2017 r.; 30.05.2017 r. - przyznano dotację.

- do Urzędu Miasta Lublin; Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim - część II  - wniosek rozpatrzono negatywnie.

 logo lubelskie

logo miasta lublin

mkidn 01 cmyk

Koncerty

Z życia Kościoła

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia