OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2 Niedziela Wielkiego Postu, 25 lutego 2018 r.

1. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach wielkopostnych. W dni powszednie Gorzkie Żale, a w piątek Droga Krzyżowa o godz. 10.30 i 17.30, w niedzielę Gorzkie Żale o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy!

2. W tym tygodniu I piątek i I sobota miesiąca. W piątek Litania ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa połączona z Droga Krzyżową o godz. 10.30 i 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Sakrament Pokuty i Pojednania w czasie każdej mszy świętej i podczas adoracji od godz. 15.00 do 18.00.

W I sobotę miesiąca msza święta wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 11.00, nabożeństwa wynagradzające połączone ze śpiewem Gorzkich Żali o godz. 10.30 i 17.30.

3. Ofiary złożone do puszki przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny "Ad gentes". Dziękujemy za udzieloną pomoc. Bóg zapłać!

4. Przypominamy, iż rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 18 marca br. w 5 Niedzielę Wielkiego Postu i będą trwały do środy włącznie (21.03.2018 r.). Już dziś zaplanujemy czas, by skorzystać z tej łaski rekolekcji.

5. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Powizytkowskiego Ośrodka Kultury, który jest wewnętrzną jednostką Kościoła Rektoralnego i posiada statut organizacji pożytku publicznego. Dane tego Ośrodka są dostępne w naszym Biuletynie. Można też skorzystać z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu PIT-ów, przynosząc je do zakrystii lub Biura Rachunkowego mieszczącego się obok wejścia do Sklepu u Brygidy. Dziękujemy za wsparcie.

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny oraz naszego Biuletynu Rektoralnego.

Sakramenty

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia